جزئیات گام دیگری در جهت افزایش تولید شرکت نفت فلات قاره در منطقه لاوان

گام دیگری در جهت افزایش تولید شرکت نفت فلات قاره در منطقه لاوان

گام دیگری در جهت افزایش تولید شرکت نفت فلات قاره در منطقه لاوان

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران، دکل سحر ۲ پس از تعویض پمپ درونچاهی (ESP) چاه ARK-1 در روز چهارشنبه 31 فروردین، میدان رسالت را به مقصد منطقه عملیاتی خارگ ترک کرد.

چندی پیش چاه ARK-1 مجتمع نفتی رسالت به دلیل سوختن پمپ درون‌چاهی از سرویس خارج شده بود که با پیگیری‌های مدیر امور فنی و همکاری مسئولان و کارکنان پرتلاش سکوی رسالت منطقه لاوان، دکل سحر ۲ در روز 18 فروردین سال جاری در کنار سکوی DP مستقر و پس از تعویض پمپ درون‌چاهی، بهره‌برداری دوباره از این چاه آغاز شد.

این عملیات در اوج تحریم‌های ظالمانه بر علیه صنعت نفت کشورمان با موفقیت انجام شد و برگ زرین دیگری از توانمندی نیروهای متخصص ایرانی و تبدیل محدودیت‌ها به فرصت رقم خورد.

گفتنی است، این عملیات برای نخستین بار با دکل حفاری سحر ۲ انجام شد در حالی که پیش از آن با سوپردکل‌های حفاری انجام می‌گرفت