جزئیات آگهی مجمع نوبت دوم و گزارش مالی

آگهی مجمع نوبت دوم و گزارش مالی

آگهی مجمع نوبت دوم و گزارش مالی

بسمه تعال

شرکت تعاونی بین المللی حفاری اسپادکنگان (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29/12/1402

شماره ثبت 37055 و شناسه ملی 10420295911

 

به آگاهی سهامداران محترم می رساند با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) مورخ 04/04/1403 مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت تعاونی بین المللی حفاری اسپاد کنگان (سهامی عام) به شماره ثبت 37055 و شناسه ملی 10420295911 رأس ساعت 17:00 روز سه شنبه مورخ 19/04/1403 در محل اهواز، زیتون کارمندی، بلوار توحید (خیابان زاویه)، مجموعه فرهنگی ورزشی سردار سلیمانی(شرکت ملی حفاری ایران) تشکیل می گردد. بدینوسیله از سهامداران محترم یا وکلای آنان دعوت به عمل می آید. (طبق ماده 99 قانون تجارت) تا قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند. فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند.ضمناً به اطلاع اعضاء محترم که مایلند کاندیدای هیئت مدیره باشند و همچنین شرکت های واجد شرایط کاندیدای حسابرس مستقل و بازرس قانونی تعاونی میرساند از تاریخ انتشار آگهی به مدت حداکثر یک هفته فرصت دارند درخواست کاندیداتوری خود را به دفتر شرکت تحویل نمایند.

دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال منتهی به 29/12/1402.

2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مورد عملکرد سال مالی 1402.

3- بررسی و تصویب صورت های مالی سال منتهی به 29/12/1402 و تقسیم سود سال 1402.

4- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره  و انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت وفق اساسنامه.

5- تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی 1403 و تعیین درصدی از سود ویژه سال 1402 بعنوان پاداش اعضاء هیأت مدیره و تعیین حق الزحمه حضور در جلسات هیأت مدیره برای سال 1403.

6- انتخاب روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

 

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی شرکت در جلسه به آدرس : اهواز، کوی عابدی،خیابان 5 ، پلاک  328 مجتمع اسپاد یا به سایت www.SIDC.ir ایمیلspudkangan.co@gmail.com  و شماره تلفن 34454653-061  تماس حاصل فرمائید./.

 

                                                                    هیأت مدیره شرکت تعاونی بین المللی حفاری اسپاد کنگان (سهامی عام)

 

 گزارشات مالی درج شده در پیوند: 

صورتهای مالی

صورتهای مالی

صورتهای مالی

صورتهای مالی