درباره ما

درباره ما

شرکت تعاونی بین المللی حفاری اسپاد کنگان (سهامی عام) در تاریخ 1389/02/21 با تلاش عده کثیری از مدیران، روسا و کارکنان صدیق، شریف و پرتلاش شرکت ملی حفاری ایران و پس از طی مراحل اداری و اخذ مجوزهای لازم تحت شماره 37055 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان اهواز به ثبت رسیده است .

شرکت تعاونی بین المللی حفاری اسپاد کنگان (سهامی عام) در تاریخ 1389/02/21 با تلاش عده کثیری از مدیران، روسا و کارکنان صدیق، شریف و پرتلاش شرکت ملی حفاری ایران و پس از طی مراحل اداری و اخذ مجوزهای لازم تحت شماره 37055 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان اهواز به ثبت رسیده است .
این شرکت اولین تعاونی سهامی عام ثبت شده در کشور با بیش از 500 سهام دار که عمدتاً از پرسنل متخصص در صنعت نفت و حفاری می باشد و در راستای اصل 44 قانون اساسی و همچنین در جهت برون سپاری فعالیتهای تخصصی شرکتهای دولتی و ایجاد حرفه ای به منظور گسترش توانمندی در حوزه نفت و گاز فعالیت خود را آغاز نمود.