جزئیات آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

شرکت تعاونی بین المللی حفاری اسپادکنگان (سهامی عام)

صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

شماره ثبت 37055 و شناسه ملی 10420295911

 

به آگاهی سهامداران محترم می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) شرکت تعاونی بین المللی حفاری اسپاد کنگان (سهامی عام) شناسه ملی 10420295911 و ثبت 37055 رأس ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 11/04/1401 در محل اهواز، زیتون کارمندی، خیابان زاویه، مجموعه فرهنگی ورزشی سردار سلیمانی (شرکت ملی حفاری ایران) تشکیل می گردد بدینوسیله از سهامداران محترم یا وکلای آنان دعوت به عمل می آید تا با در دست داشتن اصل مدارک شناسایی معتبر و یا وکالتنامه نمایندگی صاحب سهام در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت نمایند. و اعضایی که مایلند کاندیدای هیئت مدیره باشند و شرکت هایی که واجد شرایط کاندیدای حسابرس مستقل و بازرس قانونی تعاونی می باشند از تاریخ انتشار آگهی به مدت حداکثر یک هفته فرصت دارند درخواست کاندیداتوری خود را به دفتر شرکت تحویل نمایند.

دستور جلسه :

  • استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال منتهی به 29/12/1400.
  • استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مورد عملکرد سال مالی 1400.
  • بررسی و تصویب صورت های مالی سال منتهی به 29/12/1400 و تقسیم سود سال 1400.
  • انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره و انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت وفق اساسنامه.
  • تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی 1401 و تعیین درصدی از سود ویژه سال 1400 بعنوان پاداش اعضاء هیأت مدیره و تعیین حق الزحمه حضور در جلسات هیأت مدیره برای سال 1401.
  • انتخاب روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

 

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی شرکت در جلسه به آدرس : اهواز، کوی عابدی، خیابان 5 ، پلاک  328 مجتمع اسپاد یا به سایت www.sidc.ir  ایمیلspudkangan.co@gmail.com  و شماره تلفن 34454653-061 تماس حاصل فرمائید./.

                                                           

                                                             هیأت مدیره  و مدیرعامل شرکت تعاونی بین المللی حفاری اسپاد کنگان (سهامی عام)