سخن مدیرعامل

پیام مدیر عامل

بسمه تعالی
سهامداران محترم
خوهران و برادران گرامی
ضمن عرض سلام و تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی ، بسیار خوشنود هستم که دریچه ای برای ارتباط با شما سهامداران گرامی گشوده شد تا زمینه اطلاع رسانی و تبادل نظر فراهم آید و فرصتی دست دهد تا ضمن برقراری امکان گزارش دهی مستمر از روند کار و نتایج تلاش های بی وقفه مجموعه مدیریت ، نظرات مثبت و بسیار خوب سهامداران عزیز را نیز جویا شویم و در راه ارتقاء بیش از پیش شرکت به کار گیریم . از زمانی که بنده به عنوان مدیرعامل به مجموعه مدیریت شرکت پیوستم ، هفت ماه میگذرد ، در این مدت با همراهی و همدلی اعضای محترم هیئت مدیره و مجموعه مدیریت و کادر اجرایی شرکت ، برای حفظ موجودیت و اعتلای نام و جایگاه این شرکت تعاونی که یکی از مظاهر وحدت ، انسجام و یکدلی کارآموخته های شرکت ملی حفاری ایران است ، گام های بسیار خوبی برداشته شد و موفقیت هایی حاصل آمد که درگزارشات بعدی به عنوان نتایج اعتماد شما سهامداران گرامی به استحضار خواهد رسید.

پروردگار بزرگ را سپاسگزارم که در این مدت به رغم تمامی ویژگی های حاکم بر فضای اقتصادی جهان و بالطبع کشور عزیزمان ایران و تاثیر آن بر کارکرد شرکت ، خوشبختانه زحمات قابل ستایش خواهران و برادران عضو هیئت مدیره ادوار گذشته که بستر فعالیت را فراهم نمودند به بار نشست و ما را قادر ساخت که با حفظ فرهنگ کار و تلاش وکوشش و با تکیه بر الطاف الهی و استفاده بهینه از دستاوردهای آنان ، شرکت را از وضعیت غیر فعال به شرایطی پویا برسانیم و برآنیم تا ضمن ارتقاء کمی و کیفی خدمات شرکت و جلب رضایت کارفرمایان محترم ، در شرایطی کاملا رقابتی ، نماینده شایسته ای برای نهاد تعاون در صنایع نفت و حفاری کشور باشیم . البته تحقق این هدف مستلزم این است که سهامداران محترم نیز کماکان از یاری دریغ ننمایند و با حمایت های خود مجموعه مدیریت شرکت را برای برداشتن گام های استوار و پیشرو مساعدت فرمایند تا به لطف حق تعالی تصویری زیبا از تلفیق دانش، تجربه، کارآمدی و مدیریت فرزندان صنعت حفاری به رسم آوریم و به دید بزرگواران عرضه کنیم .
با تقدیم شایسته ترین احترام
علیرضا مرادحاجتی
مدیر عامل